तराई, पहाड् ,हिमाल् का सबै नेपाली एक् हौ

तराई, पहाड् ,हिमाल् का सबै नेपाली एक् हौ

कोशी, गण्डकी, माहाकालिमा ठगी इ सकेकाछौ । सुस्ता, मेची , पशुपती गण्डकको  वालमिकि, लीपु, कालापानी जस्ता सीमा मिचीइसकेका छ्न् । हामी झगडा गरेको मौका पारेर् अब नदि , खोला, खानी , सीमा र राज्य मा नङ्ग्रा गाडन् मौका खोजदै छ्न्  । होशियार् हामी बनौ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s