यसपटक् दशै दलाल् लाई पनि दशा भो

DSCN8574 Parbat PP size

यसपटक्  दशै दशा  भो

मन् दिक्क अनि असान्त भो

सूनका  कुरा छोडौ ,

नुन्, दाल्, चामल् , ग्यास्, तेल्  सखाप् भो

सानालाई त थाहै थियो

पराधिनता के हो ? अरुलाई पनि थाह् भो

साना लाई बिचल्लि भो

यसपटक्  दशै दलाल् लाई पनि दशा भो ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s